Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 2. Provedba dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 117 Tabela: 2.4. - 1 - t Broj zaprimljenih zahtijeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade u BBŽ R.b. Broj zaprimljenih zahtjeva % broja zahtjeva/ukupno zahtjeva BBŽ 1. BBŽ Upravni odjel Bjelovar 4.946 22 2. Ispostava Čazma 2.782 13 3. Ispostava Daruvar 3.391 15 4. Ispostava Garešnica 3.013 14 5. Ispostava Grubišno Polje 1.632 7 6. Grad Bjelovar 6.483 29 UKUPNO 22.247 100 OZAKONJENJENEZAKONITO IZGRAĐENEZGRADE Izvor: BBŽ i GB Tabela: 2.4. - 2 - t Broj zaprimljenih zahtijeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade u RH i BBŽ Broj zaprimljenih zahtjeva Broj zaprimljenih zahtjeva % broja zahtjeva BBŽ/ukupno zahtjeva RH Republika Hrvatska Bjelovarsko-bilogorska županija % 826.887 22.247 2,69 NEZAKONITO IZGRAĐENEZGRADEBBŽ UNUTAR RH Izvor: MGiPU, BBŽ i GB Problem bespravne gradnje ne odnosi se samo na omogućavanje i stvaranje uvjeta za izdavanje rješenja o izvedenom stanju izgrađenih zgrada, već i na potrebu utvrđivanju uvjeta i kriterija za rješavanje problematike koje su u prostoru nastale zbog neprimjereno izgrađenih zgrada bez nužne tehničke i društvene urbanističke infrastrukture. Posljedica dugogodišnje bespravne gradnje je prostor narušenih osnovnih vrijednosti. Prijedlog za rješenje je izrada i donošenje izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina/gradova kojima bi se utvrdila nova ili povećanje postojećih građevinskih područja, ali samo za one prostorne obuhvate koji su temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama legalizirani, odnosno izdana rješenja o izvedenom stanju. Također, u tim izmjenama i dopunama trebalo bi utvrditi kriterije sanacije prostora, odnosno definiranja svih uvjeta za uključivanje istog u prostornoplanerski prihvatljive okvire. Eventualno bi trebalo izraditi i provedbene dokumente prostornog uređenja kojima bi se planirali uvjeti i kriteriji urbane obnove.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=