Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 6. Obvezni prostorni pokazatelji _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 102 4. KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA 4.1 . KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA A. Poljoprivreda 1. 2. 3. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta Udio poljoprivrednog zemljišta Površina poljoprivrednog zemljišta po stanovniku 152 290 ha 56 % 1,27 ha/st PPŽ, PPUG/O GUP, UPU, DPU B. Šumarstvo 1. 2. 3. Ukupna površina šumskog zemljišta Udio šumskog zemljišta Površina šumskog zemljišta po st. 97 013 ha 37 % 0,81 ha/st C. Vode 1. 2. 3. Površine površinskih voda prema vrsti (jezero, ribnjak, umjetni bazeni, more ...) Udio površina površinskih voda u odnosu na površinu JLS/županije/države Dužina vodotoka 10 543 ha 3,99 % km D. Morska obala 1. Morska obala – dužina obalne crte km E. Mineralne sirovine 1. Broj i površina eksploatacijskih polja po vrstama mineralnih sirovina broj, ha 4.2 . ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI Zaštićena područja prirode 1. 2. Broj i površina zaštićenih objekata prirodnih vrijednosti prema vrsti Broj ekološki značajnih područja i površina ekološke mreže (NATURA 2000) 2 kom, 6 911 ha 18 kom, 72 318 ha MZOIP 4.3 . KULTURNA DOBRA Struktura registriranih kulturnih dobara 1. 2. 3. Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara Broj ili udio obnovljenih kulturnih dobara Broj ili udio ugroženih kulturnih dobara broj broj, % broj, % MK 4.4 . PODRUČJA POSEBNIH KARAKTERISTIK A* Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća * opisati u tekstualnom dijelu Izvješća

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=