Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 97 - Namjeravani zahvat: godišnja eksploatacija od 71 000 m³ tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju „Čelina” površine 39,84 ha, Općina Sirač; Nositelj zahvata: Kamen Sirač d.d. iz Sirača; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/11-02/50; Ur. Broj: 531-14-1-1-15-11-16) od 21. prosinca 2011. - Namjeravani zahvat: izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, Općina Veliko Trojstvo; Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/11-02/44; Ur. Broj: 517-06-2-1-2-12-22) od 11. rujna 2012. - Namjeravani zahvat: eksploatacija geotermalna vode iz proizvodne bušotine VC-1A i utisne bušotine VC-1 na eksploatacijskom polju „Velika Ciglena”, Bjelovarsko-bilogorska županija; Nositelj zahvata: GEON d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Visoka 6; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/12-02/50; Ur. Broj: 517-06-2-1-2-12-20) od 18. rujna 2012. - Namjeravani zahvat: rudarski objekti, eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Mosti”; Nositelj zahvata: Ina d.d. iz Zagreba; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/12-02/48; Ur. Broj: 517-06-2-1-1-13-15) od 24. siječnja 2013. - Namjeravani zahvat: brza cesta granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, dionica: Daruvar - Lipik; Nositelj zahvata: Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/10-02/15; Ur. Broj: 517-06-2-1-2-13-22) od 3. svibnja 2013. - Namjeravani zahvat: izgradnja i korištenje rudarskih objekata, eksploatacija nafte i plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Bilogora”, „Bačkovica“, „Cabuna“, „Letičani“, „Galovac-Pavljani“ i „ Šandrovac“; Nositelj zahvata: Ina d.d. SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina iz Zagreba; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/13-02/25; Ur. Broj: 517-06-2-1-2-13-13) od 16. rujna 2013. - Namjeravani zahvat: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 25 300 ES agromelioracije Daruvar; Nositelj zahvata: Darkom d.o.o. iz Daruvara, Kozarčeva 19; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/12-02/202; Ur. Broj: 517-06-2-1-1-13-12) od 24. prosinca 2013. Postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš vođeni od nadležnog ministarstva, za koje je Rješenjima utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš: - Namjeravani zahvat: izgradnja silosa, sušare i mješaone poljoprivrednih proizvoda (žitarica) u k.o. Berek, Berek; Nositelj zahvata: Sedlić d.o.o. sa sjedištem u Bereku, Berek 171; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/10-08/70; Ur. Broj: 531-14-1-1-06-11-7) od 17. siječnja 2011. godine. - Namjeravani zahvat: rekonstrukcija, dogradnja i opremanje postrojenja za obradu otpadnih voda i rashladnog sustava na lokaciji Daruvar; Nositelj zahvata: Irida d.o.o. sa sjedištem u Daruvaru, Petra Zrinskog 34; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/11-08/78; Ur. Broj: 531-14-1-1-06-11-3) od 22. kolovoz 2011. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš vođen od nadležnog ministarstva, za koje je Rješenjem utvrđen objedinjeni uvjet zaštite okoliša: - Namjeravani zahvat: postrojenje farma „Gala“ d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja na lokaciji Marka Marulića 14, Bjelovar, operatera Gala d.o.o.; Rješenje (Klasa: UP/I-351-03/11-02/99; Ur. Broj: 517-06-2-2-1-12-15) od 24. svibnja 2012.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=