Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 89 prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Na odlagalištu je uspostavljeno i mjesto namijenjeno isključivo za odlaganje otpada koji sadrži azbest. Odlagalište „Johovača“, na području Općine Velika Trnovitica, sanirano je 2006. godine i na njemu se zbrinjava otpad s područja Grada Garešnice i Općina Berek, Hercegovac, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac. Radom odlagališta upravlja tvrtka Komunalac d.o.o. iz Garešnice, koja za navedeno područje obavlja uslugu prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Na odlagalištu „Prdavac“ na području Grada Grubišno Polje sanacija je u tijeku i na njemu se zbrinjava otpad s područja Grada Grubišnog Polja. Radom odlagališta upravlja tvrtka Komunalac d.o.o. iz Grubišnog Polja, koja za navedeno područje obavlja uslugu prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Na odlagalištu „Široke livade (Bukovina)“ na području Grada Čazme sanacija je u tijeku i na njemu se zbrinjava otpad s područja Grada Čazme. Radom odlagališta upravlja tvrtka Komunalije d.o.o. iz Čazme, koja za navedeno područje obavlja uslugu prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Na odlagalištu „Doline“ na području Grada Bjelovara sanacija je gotova i na njemu se zbrinjava otpad s područja Grada Bjelovara i Općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac. Radom odlagališta upravlja tvrtka Komunalac d.o.o. iz Bjelovara, koja za navedeno područje obavlja uslugu prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Odlagalište „Cremušina“ na području Općine Veliki Grđevac priprema se za sanacija, a na njemu se više ne zbrinjava otpad, već se otpad s područja Općine Veliki Grđevac zbrinjava na odlagalištu „Johovača“. Odlagalište „Stara ciglana“, na području Općine Šandrovac, koje je bilo „općinsko“ odlagalište za Općinu Severin, priprema se za sanacija, a projekt sanacije vodi Općina Severin. Na njemu se više ne zbrinjava otpad, već se otpad s područja Općine Severin zbrinjava na odlagalištu „Doline“. Do kraja 2011. godine na odlagalištu je odloženo 15 000 m3 otpada različitih kategorija. Odlagalište „Kozarevac“ na području Općine Nova Rača, koje je do uspostave odlagališta „Doline“ bilo „gradsko“ odlagalište „bivše općine“ Bjelovar, priprema se za sanacija, a projekt sanacije vodi Općina Nova Rača. Na odlagalištu se više ne zbrinjava otpad, već se otpad s područja Općine Nova Rača zbrinjava na odlagalištu „Doline“. Do kraja 2011. godine na odlagalištu je odloženo 94 800 m3 otpada različitih kategorija. Odlagalište „Cjepidlake“ na području Općine Đulovac priprema se za sanacija, a na njemu se više ne zbrinjava otpad, već se otpad s područja Općine Đulovac zbrinjava na odlagalištu „Cerik“. Do kraja 2011. godine na odlagalištu je odloženo 8 600 m3 otpada različitih kategorija. Odlagalište „Križić Srijedska“ na području Općine Ivanska priprema se za sanacija, a na njemu se više ne zbrinjava otpad, već se otpad s područja Općine Ivanska zbrinjava putem koncesionara. Do kraja 2011. godine na odlagalištu je odloženo 1 400 m3 otpada različitih kategorija.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=