Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 1. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog, državnog i međunarodnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-2 Strategijom i Programom prostornog uređenja Države detaljno je zadan Sustav središnjih naselja do razine područnih središta, te načelno do razine lokalnih središta, a okvirno su naznačeni i poželjni pravci preobrazbe. Pri tom je Bjelovar prepoznat kao veće regionalno središte, Daruvar kao manje regionalno središte jače razvijenosti (ali bi ipak trebalo provjeriti da li postoji mogućnost prerastanja u regionalno središte obzirom na bipolarni karakter Županije i usporeni razvoj Pakraca), a Garešnica, Grubišno Polje i Čazma kao područna središta. Osnovni cilj ovog plana je planskim postavkama i predviđenim mjerama omogućiti provođenje naznačenih pravaca preobrazbe, te detaljno razraditi sustav lokalnih središta u dva stupnja (veća i manja lokalna središta), naročito u područjima rijetke naseljenosti, jako velikih i velikih ograničenja razvoja, a maksimalno koristeći za sada relativno slabo iskorištene osovine razvoja i respektirajući krajnje nepovoljne demografske pokazatelje. 1.3. RAZVOJ VAŽNIJIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 1.3.1. Prometna infrastruktura 1.3.1.1. Ceste Unutar hrvatskog državnog teritorija postoje prometni koridori regionalnog i državnog značaja koji prolaze kroz područje Bjelovarsko-bilogorske županije. To su longitudinalni i transverzalni prometni pravci položajem između posavskog i podravskog prometnog koridora. Obzirom na njihov značaj, postojeće prometnice svojim karakteristikama ne mogu preuzeti tu ulogu, pa je Strategijom i Programom prostornog uređenja Države predviđena izgradnja slijedećih prometnih pravaca. Svoj relativno povoljan geoprometni položaj Županija bi mogla kapitalizirati izgradnjom brze ceste Vrbovec - Bjelovar - Virovitica, čija gradnja je predviđena Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske kao prioritet do 2005.(2015.) godine. Taj cestovni pravac bi imao državni značaj kao veza podravskog prometnog koridora, niza županija i metropole. Od državnog značaja je transverzalni pravac Kutina - Garešnica - Virovitica, koji povezuje podravski i posavski cestovni koridor, te dalje prema Mađarskoj i eventualno prema južnoj Hrvatskoj preko Bosne i Hercegovine ili Petrinje, utvrđen za građenje u istom planskom razdoblju kao i prethodna prometnica. Izgradnjom brze ceste Okučani - Daruvar - Virovitica, jednim dijelom preko područja Bjelovarsko-bilogorske županije, sa vezom na susjedne države Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu, taj cestovni pravac poprima veći značaj. Status međunarodne prometnice cesta može dobiti kada Republika Bosna i Hercegovina valorizacijom svojih cestovnih pravaca nađe isti interes. Navedene nove prometnice nisu u prvoj skupini prioriteta po značaju u cjelokupnoj cestovnoj mreži Hrvatske i ne predstavljaju glavne smjerove tokova roba i ljudi, već ih treba promatrati kao veze glavnih pravaca, koje povezuju prostor sjevero-zapadnog dijela države. Zbog toga treba na području županije modernizirati državne ceste i poboljšati im vozne karakteristike, a to se odnosi naročito na cestu D-43 kojom je Bjelovar, kao županijsko središte, povezan preko Čazme i Ivanić Grada na posavski, a preko Đurđevca na podravski prometni pravac. Nastavak izgradnje obilaznice grada Bjelovara, čime bi se tranzitni promet vodio obodno na grad i na taj način riješili brojni prometni, sigurnosni, ekološki i drugi akutni problemi cestovnog prometa jezgrom grada Bjelovara. Vezano za obilaznicu potrebno je izvesti zahvate na postojećim cestama kako bi se formirao jedinstveni sistem odvijanja prometa rubno u odnosu na grad. Isti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=