Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.1. Zemljopisna obilježja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –26 3.1.4.3. Ribnjaci Jedno od bitnih i karakterističnih obilježja Županije su i mnogobrojni ribnjaci smješteni uz glavne vodotoke Česme i Ilove. Najvećim dijelom su to ribnjaci u sklopu ribnjačarstava, a manjim dijelom ribnjaci sportsko-rekreativnih ribolovnih udruga. U lijevom zaobalju Česme površina pod ribnjacima iznosi 1346 hektara, a sastoji se od privrednih ribnjaka “Narta”, “Blatnica” i “Siščani”. Uz obale Ilove nalaze se četiri kompleksa privrednih ribnjaka. Ribnjaci “Garešnica”, “Končanica”, “Hrastovac” i “Blagorodovac” ukupne površine od 1835 ha. U namjeni sportsko – rekreativnih ribolovnih aktivnostii je 39 ribnjaka, rasprostranjenih na prostoru cijele Bjelovarsko-bilogorske županije koji zauzimaju površinu od približno 40 ha. Po površini pod ribnjacima i preradi slatkovodne ribe Bjelovarsko-bilogorska županija je prva u Hrvatskoj. 3.1.5. Klimatska obilježja Područje Bjelovarsko-bilogorske županije pripada, prema Köppenovoj klasifikaciji, klimi toplo umjerenog kišnog tipa ( C ) u kojem je srednja temperatura najhladnijeg mjeseca između –3oC i 18oC. Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca nije veća od 220C ( b ). Padaline su podjednako raspoređene tijekom cijele godine ( cf ), s tim da manje količine padnu u hladnom dijelu godine ( cfw ). Tijekom godine su izražena dva maksimuma padalina – rano ljeto i kasna jesen, što se označuje oznakom (x ). Potpuna definicija klimatskog tipa županije je Cfwbx. METEOROLOŠKA NADMORSKA GEOGRAFSKA GEOGRAFSKA KATEGORIJA POSTAJA VISINA (m) ŠIRINA DUŽINA POSTAJE Bjelovar 141 45°54´ 16°51´ GLAVNA Čazma 161 45°36´ 17°14´ OBIČNA Daruvar 144 45°45´ 16°38´ GLAVNA Garešnica 143 45°34´ 16°56´ OBIČNA Grubišno Polje 163 45°42´ 17°11´ OBIČNA 3.1.5.1. Temperatura zraka Srednja godišnja temperatura zraka je oko 10oC.Temperaturni pragovi ( temperature kod kojih se događaju određene promjene na vegetaciji ) važni za ovo područje su: TEMPERATURNI PRAG POČINJE ZAVRŠAVA TRAJE U DANIMA od 5°C 9.- 12. ožujka 22.rujna 255 - 259 od 10°C 10. travnja 18. listopada 192 od 15°C 15. svibnja 15.- 19. studenog 123 - 127 Kod temperature od 10oC počinje, u prosjeku, vegetacijsko razdoblje većine biljaka, a najbolji je razvoj kod srednje temperature od 15oC. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije, što se vidi iz podataka, ima 127 dana najpovoljnijih za razvitak vegetacije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=