Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.3. Područja pretežitih djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –49 Sadašnje stanje površina lovišta i stanja brojnosti divljači – matičnog fonda, a prema propisima lovno gospodarskih osnova (LGO) iz odluka, odnosno rješenja o ustanovljenju, podatak je iz 1994. i 1995. godine i predstavlja zatečeno stanje koje će se daljnjim razvojem županije mijenjati. Zbog toga projekcija stanja lovnog gospodarstva za idućih 10 – 20, ili više godina, može biti uvjetovana prije svega realizacijom Prostornih planova (izgradnjom prometnica), odnosno promjenom (smanjenjem) lovnoproduktivnih površina (LPP). O tom lovnom bogatstvu brine oko 2000 lovaca udruženih u 42 lovačke udruge, 20 lovozakupnika državnih lovišta i “ Hrvatske šume “. Lovni turizam je na ovom području u proteklih 20 godina bio važna gospodarska grana, ali je zbog izostanka osmišljene i adekvatne razvojne strategije njegov brži razvoj izostao. 3.3.6.2. Zdravstveno - lječilišni turizam Značajnije mjesto u turističkoj ponudi Županije zauzima zdravstveno–lječilišni turizam na području grada Daruvara. Prve kaptaže izvora ljekovite vode uređene su još 288. godine prije Krista i od tada do danas ovo je područje osobito cijenjeno. Daruvarske su toplice vrlo kvalitetno i suvremeno opremljene. Duga je tradicija i znanje u liječenju uporabom prirodne termalne ljekovite vode (470C) i ljekovitog mineralnog blata. Uz hotel "Termal" otvorena je i privatna klinika “Arcadia” za plastičnu kirurgiju koja, uz ponudu korištenja termalnih izvora, privlači sve više korisnika ovih usluga. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Daruvaru nudi stručno razrađene programe za liječenje reumatskih i ženskih bolesti, steriliteta i provođenje medicinske rehabilitacije, program medicinske rehabilitacije kombiniran s medicinskim programiranim rekreacijskim aktivnostima, medicinski programirani aktivni odmor, program procijene rizika zdravlja, program za umirovljenike, program mršavljenja, program uljepšavanja, program pripreme sportskih ekipa, individualni program rekreacijskih aktivnosti, vikend program rekreacije, program izleta i piknika i program lova i ribolova. Smještaj korisnicima usluga pruža hotel “Termal” sa bolničkom depadansom. 3.3.6.3. Sportsko – ribolovni turizam Bjelovarsko-bilogorska županija raspolaže značajnom resursnom osnovom za razvoj sportsko – ribolovnog turizma, vezanog kako za domaćeg tako i za inozemnog ribolovca turistu. Na prvom mjestu su tu privredni ribnjaci koji su danas u privatnom vlasništvu, u svrsi komercijalnog uzgoja ribe te djelomično i za obavljanje komercijalnog oblika sportskog ribolova. Dio tih ribnjaka namjenski je neiskorišten, zapušten, i u stanju propadanja, pogotovo ribnjaci podno sela Narta. Površina koju na području Županije pokrivaju ti ribnjaci je veća od 3000 ha, po čemu se Bjelovarsko-bilogorska županija izdvaja od drugih županija Republike Hrvatske. Sportski ribolovci organizirani u sportsko – ribolovna društva i udruge gospodare otvorenim vodama Česme, Ilove i njihovih pritoka, te namjenski izgrađenim ribnjacima. Zanimljiva ponuda na tim malim, “rascjepkanim“ terenima ne postoji, a velika većina ribolovaca orijentirana je na ribolovno područje kojim gospodari njihovo ribolovno društvo. Adekvatna ponuda kvalitetno i namjenski pripremljenih ribolovnih terena, kao i neizostavnih pratećih sadržaja, domaćem i zahtjevnom stranom ribolovcu turistu, uz sve predispozicije, ne postoji. Općom spoznajom o vrijednosti vodenih resursa, u svrhu obavljanja sportsko–ribolovnog turizma, kojima obiluje Bjelovarsko-bilogorska županija, uz osmišljenljen marketinški pristup i ulaganja u već postojeći potencijal, moguće je ostvariti značajnu ekonomsku dobit, kako od domaćih, tako i od stranih ribolovaca turista.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=