Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje IV 1.3. Razvoj važnijih infrastrukturnih sustava B - 2 1.3.1. Prometna infrastruktura B - 2 1.3.2. Vodnogospodarski sustav B - 3 1.3.3. Energetski sustav B - 4 1.3.4. Objekti javnog standarda B - 4 1.4. Racionalno korištenje prirodnih izvora B - 5 1.5. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša B - 5 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja B - 6 2.1. Demografski razvoj B - 6 2.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture B - 7 2.2.1. Gospodarstvo B - 8 2.2.2. Razvojni ciljevi u poljoprivredi B - 10 2.2.3. Dugoročni cilj prostorno-gospodarskog razvoja B - 12 2.2.4. Šumarstvo B - 13 2.2.5. Vodni resursi B - 14 2.2.6. Turizam B - 14 2.3. Razvoj naselja B - 15 2.4. Razvoj prometne, društvene i ostale infrastrukture B - 16 2.4.1. Prometni sustav B - 16 2.4.2. Vodnogospodarski sustav B - 17 2.4.3. Energetski sustav B - 18 2.4.4. Groblja B - 18 2.4.5. Zbrinjavanje otpada B - 19 2.4.6. Razvoj društvenih djelatnosti B - 19 2.5. Zaštita krajobraznih vrijednosti B - 23 2.6. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povjesnih cjelina B - 23 3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Županije B - 25 3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora B - 25 3.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture B - 25

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=