Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura ____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –66 3.4.5. Groblja Na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 323 naselja groblja ima 212 naselja ili 66% (od kojih neka imaju i dva ili više groblja). Groblja nemaju u pravilu manja naselja (0-100 i 101-200 stanovnika) i poneka veća prigradska naselja. Pokrivenost grobljima manju od 50% (23% do 46%) imaju Grad Čazma, te općine Nova Rača, Kapela, Štefanje, Velika Trnovitica i Veliko Trojstvo, a pokrivenost veću od 80% jedan grad i čak osam općina. GRAD NASELJA OPĆINA UKUPNO IMA GROBLJE % IMA MRTVAČNICU % 1 Bjelovar 31 19 61% 3 10% 2 Čazma 36 13 36% 1 3% 3 Daruvar 9 7 78% 1 11% 4 Garešnica 23 18 78% 1 4% 5 Grubišno Polje 24 22 92% 2 8% Ukupno 123 79 64% 8 7% 1 Berek 13 12 92% 2 15% 2 Dežanovac 12 9 75% 2 17% 3 Đulovac 29 24 83% 1 3% 4 Hercegovac 5 4 80% 1 20% 5 Ivanska 13 11 85% 1 8% 6 Kapela 26 6 23% 0 0% 7 Končanica 9 5 56% 3 33% 8 Nova Rača 13 6 46% 1 8% 9 Rovišće 12 12 100% 0 0% 10 Severin 2 2 100% 0 0% 11 Sirač 9 7 78% 1 11% 12 Šandrovac 7 5 71% 0 0% 13 Štefanje 9 6 67% 0 0% 14 Velika Pisanica 8 7 88% 0 0% 15 Velika Trnovitica 8 3 38% 0 0% 16 Veliki Grđevac 11 7 64% 1 9% 17 Veliko Trojstvo 11 4 36% 3 27% 18 Zrinski Topolovac 3 3 100% 0 0% Ukupno 200 133 67% 16 8% Sveukupno 323 212 66% 24 7% Mrtvačnice imaju samo 24 u pravilu veća naselja, a Programima unapređenja stanja u prostoru gradova i općina predviđena je izgradnja mrtvačnica u slijedećih 15 naselja. Hladnjače imaju samo mrtvačnice u Bjelovaru i Čazmi. Uz nezadovoljavajući nivo uređenja groblja u cca 50% slučajeva, najveći problem je ipak čak četrdesetak naselja uz državne i važnije županijske ceste koja nemaju mrtvačnice, te pogrebne povorke često otežavaju i usporavaju odvijanje tranzitnog prometa. Kao kulturno dobro zaštićeno je groblje u Gudovcu i židovsko groblje u Daruvaru, a kao kulturna dobra evedintirana su groblja u Bjelovaru I Daruvaru. 3.4.6. Zbrinjavanje otpada Zakonom o zaštiti okoliša predviđen Program zaštite okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije (i Izvješće o stanju okoliša), a koji bi trebao sadržavati i mjere postupanja s otpadom, do sada nije donešen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=