Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.2. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorska županija - Županijski zavod za prostorno uređenje A-5 1910. godine, od kada se prosječna veličina naselja smanjuje, a porast broja stanovnika usmjeren je uglavnom u povećanje velikih naselja. Proces se intenzivira nakon 1961. godine zbog ubrzane industrijalizacije, deagrarizacije i urbanizacije. U to vrijeme ubrzano smanjivanje broja stanovnika u pretežno agrarnim krajevima (veći dio Županije) međutim nije više samo posljedica emigracije, već velikim dijelom i negativnog prirodnog prirasta, koji je opet indirektno posljedica dugogodišnje emigracije fertilnog stanovništva i starenja populacije, te činjenice da je ovo područje od ranije poznato po malom broju rođene djece u obitelji (za razliku od drugih pretežito ruralnih i agrarnih područja). Vrlo niske i negativne stope prirodnog prirasta kod većeg dijela ruralnog stanovništva utječu na to da je usprkos nešto povoljnijem prirodnom prirastu u urbanim i urbaniziranim naseljima ukupni prirodni prirast Županije također negativan (1991. do 1995. godine prosječno oko - 4,1 promila, a 1996. godine oko -1,9 promila). Tako je broj stanovnika Županije u razdoblju od 1991. do 1996. godine samo temeljem negativnog prirodnog prirasta smanjen za cca 3500 stanovnika. GRAD BROJ STANOVNIKA KOEF. OPĆINA 1971. 1981. 1991. 91/81 1 Bjelovar 35578 39751 42066 1,06 2 Čazma 9745 9253 8862 0,96 3 Daruvar 12355 13455 14210 1,06 4 Garešnica 12498 12203 12186 1,00 5 Grubišno Polje 11406 10343 9716 0,94 Ukupno 81582 85005 87040 1,02 1 Berek 3273 2493 2057 0,83 2 Dežanovac 5008 4110 3675 0,89 3 Đulovac 6955 5306 4696 0,89 4 Hercegovac 3498 3189 3143 0,99 5 Ivanska 5258 4425 3824 0,86 6 Kapela 5391 4614 3897 0,84 7 Končanica 4157 3465 3146 0,91 8 Nova Rača 5705 4878 4520 0,93 9 Rovišće 4936 4724 4968 1,05 10 Severin 1483 1294 1111 0,86 11 Sirač 4510 3703 3585 0,97 12 Šandrovac 3137 2724 2341 0,86 13 Štefanje 3027 2528 2577 1,02 14 Velika Pisanica 3654 3138 2763 0,88 15 Velika Trnovitica 2591 2051 1836 0,90 16 Veliki Grđevac 6527 5240 4490 0,86 17 Veliko Trojstvo 4152 3656 3286 0,90 18 Zrinski Topolovac 1515 1291 1087 0,84 Ukupno 74777 62829 57002 0,91 Sveukupno 156359 147834 144042 0,97 % u st. Hrvatske 3,57 3,25 3,01 Gledano po sadašnjim gradovima i općinama jedino gradovi Bjelovar i Daruvar imaju kontinuirani rast stanovništva (zahvaljujući urbanoj tranziciji). Grad Garešnica, te općina Rovišće i donekle Hercegovac, Sirač i Štefanje uspijevaju osigurati kakav-takav rast stanovništva (imigracijom i vlastitim prirodnim prirastom). Na ostalim dijelovima kroz emigraciju se gubi veći dio, a ponegdje i cijeli prirodni prirast. Za Županiju je pri tom posebno nepovoljna činjenica da je veći dio emigracije usmjeren van njezinog područja (manjim dijelom u inozemstvo, a većim u propulzivnija područja Hrvatske, što je u pravilu nepovratno). Situacija je najkritičnija u općinama Berek, Ivanska, Kapela, Severin i Veliki Grđevac u kojima je već u toku proces izumiranja stanovništva, te u još 9 općina sa uznapredovalim procesom izrazite depopulacije. Dodatni negativni trend je nastao uslijed Domovinskog rata, tokom kojeg su pojedina područja Županije pretrpjela velike ratne štete, a naročito Općine Đulovac, Sirač i Veliki Grđevac, te Gradovi Bjelovar, Grubišno Polje i Daruvar, iz kojih je veći dio stanovništva srpske i crnogorske narodnosti (i iskazani kao Jugoslaveni) iselio iz Hrvatske tako da su poneka sela ostala poluprazna, a mnoga i prazna. U pojedina takva naselja smješteni su stanovnici susjednih zemalja (Bosne i Hercegovine, Jugoslavije-Vojvodine, Kosova,…)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=