Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 6. Razvoj infrastrukturnih sustava _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-61 6.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV Strateški interes Republike Hrvatske je korištenje i osiguranje dostatnih količina pitke vode, tako da su dugoročnim programom vodoopskrbe prikazanim u Strategiji prostornog uređenja Države za razdoblje 1996. – 2000. godine predviđene dvije varijante razvoja vodoopskrbe u Hrvatskoj. Varijanta 1 Prva varijanta ima za cilj dostizanje 90% opskrbljenosti stanovništva javnim vodoopskrbnim sustavima i podmirenje potreba gospodarstva. Varijanta 2 Optimalna i realna varijanta za razvoj vodoopskrbe kojoj je cilj dostizanje 81% opskrbljenosti vodom. Stanje 1991. G m3/s varijanta 90% varijanta 81% 22,7 48,35 38,72 Varijante programa razvoja potrebe u m3/s Izvor: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske Opskrba vodom na području Bjelovarsko-bilogorske županije rješavat će se iz podzemnih i nadzemnih izvorišta s područja Županije ili izvan njega. Posebnu brigu treba posvetiti zaštiti izvorišta, odnosno podzemnih pitkih voda, što je u Strategiji prostornog uređenja Hrvatske izdvojeno kao poseban interes Države. Kako je osiguranje zdrave pitke vode za vodoopskrbu pitanje opstanka, u narednom je razdoblju potrebno usmjeriti aktivnosti na: - razvijanje sustava vodoopskrbe sa ciljem da što prije veći dio naselja Županije dobije vodovodnu mrežu i mogućnost priključivanja domaćinstava na suvremeni vodoopskrbni sustav, - vođenje stalne brige o zaštiti i eventualnom poboljšanju kvalitete vode, - istraživanju, osiguravanju i štićenju ležišta i izvorišta kvalitetne pitke vode za koja se procijeni da su potrebna i eksploatacijski isplativa za vodoopskrbu. Radi toga je na razini Županije izrađena studija “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije” (izrađena po Hidroprojekt – ing , Zagreb, 1996. godine), prema kojoj se etapno prišlo realizaciji vodoopskrbnog sustava na području Županije, pa je tako izrađena projektna dokumentacija za prvu fazu magistralnog vodovoda Bjelovar – Čazma, s tim da se očekuje realizacija istog 2000. i 2001. godine, a ostaje izrada projekta druge faze Bjelovar – Daruvar s odvojkom za Garešnicu i Grubišno Polje. Taj bi se vodoopskrbni sustav Županije vezao na vodoopskrbni sustav središnje Hrvatske, odnosno na vodoopskrbni sustav Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Potrebe za vodom procjenjene Planom razvitka vodoopskrbe po pojedinim zonama do 2021. godine navedene su u slijedećoj tabeli:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=