Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-40 Trojeglava Selišta ili Kućište evidentirano Trojeglava Turski grad ili Brod (Spanjsko) evidentirano Općina Đulovac Bastajski Brđani Mihajlovica evidentirano Batinjani Rudina ili Đurđička evidentirano Dobra Kuća stari grad Dobra Kuća evidentirano Donje Cjepidlake Klisa evidentirano Donje Cjepidlake Popovac evidentirano Donja Vrijeska crkva Sv. Ane R 40 Gornja Vrijeska Bijelo Brdo (Brda evidentirano Nova Krivaja Staro groblje evidentirano Potočani Svetinja evidentirano Velika Klisa Budim evidentirano Veliki Bastaji Crijepci R 459 V. Bastaji Stupčanica - Turska kula evidentirano Škodinovac evidentirano Vukovije Drenovac, Kućišta evidentirano Općina Hercegovac Hercegovac Mali Sip evidentirano Hercegovac Sipovi evidentirano Općina Ivanska Ivanska evidentirano Samarica periferni dio sela evidentirano Samarica župna crkva sv. Katarine evidentirano Srijedska (Sredna) evidentirano Srijedska (Sredna) Gat, Stari drum evidentirano Stara Ploščica Grčina evidentirano Stara Ploščica Greda evidentirano Općina Kapela Kobasičari šuma Kozarevac evidentirano Pavlin Kloštar Streza evidentirano Poljančani evidentirano Gornje Sredice Kavnik evidentirano Stara Diklenica livada Grnička evidentirano Općina Končanica Daruvar. Brestovac Kamenik (Staro Polje) – Toplica evidentirano Daruvar. Brestovac Varošina evidentirano Končanica Zidina evidentirano Otkopi Stari Dvorac evidentirano Općina N. Rača Dautan Veliko polje evidentirano Drljanovac Basarine - Narajev mlin evidentirano Drljanovac Borovac evidentirano Drljanovac Gornja ograda, ograda Magulac evidentirano Drljanovac Guščica evidentirano Drljanovac Kolosijek evidentirano Drljanovac Ograda Đumlija Ivana evidentirano Drljanovac Ograda Hanževački evidentirano Drljanovac Ograda Jakšeković evidentirano Drljanovac Popovka evidentirano Drljanovac Selišće evidentirano Drljanovac Srednje Polje evidentirano Drljanovac Vinogradine evidentirano Drljanovac zemlja Hanževački Šimuna evidentirano Međurača Svečeva Gradina evidentirano Međurača Vojvodske Livade evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=