Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-39 Gornji Miklouš Dabravine evidentirano Gornji Miklouš Pijesak evidentirano Gornji Miklouš župna crkva sv. Nikole evidentirano Komuševci oko 4,5 km sjeverno od Čazme evidentirano Martinac kapela sv. Martina evidentirano Martinac Sjeverka, Ograda evidentirano Pobjenik kapela svetog Petra i Pavla evidentirano Pobjenik Mekote, Jovac, Gradići evidentirano Siščani Ribnjaci evidentirano Grad Daruvar Daruvar Stari Slavik, Rimska šuma (“Šumica”), Kupališni park (Julijev park), dvorište Kina 25. svibanj, Pivovara ili Stara Vranjevina, Mali Lipovac (arheološka zona Aquae Balissae) R 434 Daruvar Kantari ili Kućište evidentirano Daruvar Gradina ili Brdo Podborje evidentirano Daruvar Brda evidentirano Gornji Daruvar Kućište ili Tursko groblje evidentirano Grad Garešnica Ciglenica gradište Dijanovac u šumi Medvođe evidentirano Duhovi Obrov Grad evidentirano Garešnica Prve Šovce evidentirano Kaniška Iva Osušak evidentirano Kapelica uz potok Solarevac evidentirano Tomašica Berek evidentirano Tomašica Gradina evidentirano Tomašica Ravnice evidentirano Trnovitički Popovac Šašar Grad evidentirano Grad G. Polje Donja Rašenica Ilovski Lug evidentirano Gornja Rašenica evidentirano Grbavac evidentirano Grubišno Polje evidentirano Mala Barna Turski bunar evidentirano Mali Zdenci Zidina ili Ravnice evidentirano Orlovac Zdenački evidentirano Poljani Brdo ili Brijeg evidentirano Velika Barna središte sela evidentirano Velika Barna evidentirano Velika Dapčevica evidentirano Velika Peratovica evidentirano Velika Peratovica sjeverni dio sela evidentirano Veliki Zdenci Broili Brijeg (Veliko Brdo 133) evidentirano Veliki Zdenci Crni Lug (južni rub sela) evidentirano Veliki Zdenci Grabe evidentirano Općina Berek Podgarić Bršljanovac, Bršljanac evidentirano Podgarić Garić Grad R 484 Općina Dežanovac Blagorodovac Čavlovica evidentirano Blagorodovac Zidina evidentirano Dežanovac Kula evidentirano Dežanovac Kaštel evidentirano Gornji Sređani Zidine evidentirano Ivanovo polje Turski grad evidentirano Kreštelovac Svetinja evidentirano Daruvar. Sokolovac Ušić Grad ili Torokvar evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=