Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-37 Mala Jasenovača matrica naselja, organizacija parcela i ujednačena arhitektura evidentirano Mali Zdenci povijesno središte, mala ambijentalna cjelina od mlina do kapele i objektima preko puta (pilana) evidentirano Turčević Polje veći dio naselja, cjelina seoskih obilježja, crka i stambeni niz uz cestu evidentirano Velika Barna povijesna matrica naselja i tri manje ruralne cjeline, na tri uzvišenja na kojima leži naselje evidentirano Velika Jasenovača povijesna matrica naselja očuvana ambijentalna cjelina evidentirano Općina Berek Berek dio naselja, ambijentalna cjelina seoskih obilježja ujednačene tradicijske arhitekture evidentirano Gornja Garešnica mala ruralna cjelina ud kapele i škole i niz tradicijske arhitekture prema istoku evidentirano Oštri Zid mala očuvana cjelina, niz tradicijskih parcela sa pripadajućom arhitekturom evidentirano Ruškovac mala ambijentalna cjelina seoskih obilježja evidentirano Općina Dežanovac Gornji Sređani veći dio naselja, središte sa kapelom, školom i društvenim domom te stambeni niz uz odvojak prema jugu evidentirano Kreštelovac mala ambijentalna cjelina uz kapelu, niz tradicijskih parcela ujednačene arhitekture evidentirano Sokolovac planirana matrica naselja i tipska ruralna arhitektura evidentirano Općina Đulovac Katinac mala cjelina, središte naselja, crkva, parohija i škola evidentirano Općina Hercegovac Ilovski Klokočevac mala ambijentalna cjelina uz kapelu i školu evidentirano Općina Ivanska Babinac mala ambijentalna cjelina uz kapelu, tradicijska arhitektura u nizu evidentirano Đurđic mala ambijentalna cjelina, kapela i niz tradicijske ujednačene arhitekture evidentirano Ivanska mala cjelina, uže središte naselja prostor oko crkve i okvir trga evidentirano Samarica povijesna matrica naselja, središnji prostor uz crkvu i veći dio naselja tradicijske arhitektur evidentirano Stara Plošćica više malih ambijentalnih cjelina koje se nizu evidentirano Općina Kapela Donji Mosti mala cjelina, središte naselja, crkva, župna kuća, škola i stambene prizemnice sa okućnicama evidentirano Pavlin Kloštar povijesna matrica i niz očuvanih tradicijskih parcela koje čine ruralni ambijent evidentirano Općina Končanica Brestovac Daruvar. mala cjelina u središtu naselja, između katol. i pravosl. kapele potez ruralne arhitekture evidentirano Imsovac mala aglomeracija tradicijske arhitekture grupirana oko kapele evidentirano Končanica planirana matrica naselja, središte naselja sa crkvom, starim mljekarstvom i dr. prizemnicama javnog sadržaja oko raskrižja, planirana matrica i niz pojedinačnih parcel evidentirano Općina Nova Rača Nova Rača uže središte naselja, trg sa srvj. crkvom u parku i okvir trga evidentirano Općina Sirač Bijela trg u središtu naselja sa javnim sadržajima, kapela i prostor oko nje te ruralna cjelina na kraju naselja prema Siraču. evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=