Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-34 u pozadini. Veći dio seoskih naselja je tijekom Domovinskog rata znatno oštećen, te bi prilikom eventualne obnove trebalo iskoristiti “priliku” i pokušati ih rekultivirati. Šuma Česma i šaranski ribnjaci (3.451,56 ha) Slikovita kombinacija prirodnih (nizinske šume) i kultiviranih krajolika (šaranski ribnjaci, seoska naselja i poljoprivredne površine) sa nekoliko vizurnih poteza i točaka. Nizinska šuma uz rijeku Česmu nedaleko Bjelovara izraziti je primjer “slavonske” hrastove šume, kako po odlikama zatečene razvojne faze tako i po strukturi sastojinskih osobina (šuma je starosti oko 120 godina). Tri lokaliteta proglašena su šumama s posebnom namjenom (sjemenske sastojine i gnijezdo orla štekavca). U naplavnoj nizini Česme izgrađeni su šaranski ribnjaci Narta, Siščani i Blatnica, a koji su i značajno obitavalište močvarne ornitofaune osobito važno za seobe. U zadnje vrijeme posebno su problematične pojave zagađenja rijeke Česme i zapuštanja i zarastanja dijelova ribnjaka Narta. U suradnji sa Zagrebačkom županijom trebalo bi razmotriti eventualnu potrebu obuhvaćanja i pojedinih dijelova iste. Šuma Međuvođe i ribnjaci Kaniška Iva (2.094,12 ha) Nizinske šume u naplavnim ravnicama rijeka Ilove i Toplice vezane na šaranske ribnjake Kaniška Iva (i Pakračka Poljana), a koji su i značajan ornitološki lokalitet osobito važan za seobe. U suradnji sa Požeško-slavonskom županijom treba razmotriti mogućnost formiranja jedinstvenog zaštićenog krajolika Šuma Međuvođe i ribnjaci Kanjiška Iva i Pakračka Poljana. Ribnjaci Končanica (1.644,93 ha) Veliki šaranski ribnjaci izgrađeni u naplavnoj nizini Ilove, a koji su i značajan ornitološki lokalitet osobito važan za seobe. Spomenici parkovne arhitekture Park na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru Središnji kvadratni perivoj-trg (sa centralno postavljenim paviljonom) grada Bjelovara oblikovan “kreativnom evolucijom”, već prilikom osnivanja grada formiranog “Parade placa” (vojničke livade-vježbališta obrubljenog drvoredima lipa), a kasnijim sadnjama bitno poremećenog prvobitnog sklada. Park Antuna grofa Jankovića Manji od dva sačuvana dijela velikog, prvobitno barokno oblikovanog perivoja sa stilski rješenim cvjetnim parterom. Uređen je na akropolskom položaju uz barokni dvorac Jankovića i vezan na najuži centar Daruvara. Perivoj je danas gotovo potpuno izmjenjen ali su sačuvana dva vrlo stara stabla ginka od kojih je jedno zaštićeno kao spomenik prirode. Julijev park Veći od dva sačuvana dijela velikog, prvobitno barokno oblikovanog perivoja sa stilski riješenim cvijetnim parterom. Uređen je u dolini rijeke Toplice uz lječilište Daruvarske toplice i vezan na najuži centar Daruvara s jedne strane te park-šumu i zaštićeni krajolik s druge. Relativno je dobro održavan, te su sačuvane kasnije formirane grabove aleje i pedesetak vrsta (dijelom egzotičnog) raslinja. KATEGORIJA Moslavačka Bilogora Papuk i Pobrđa i Naselja Ukupno gora Ravna gora aluvijalne ravni Posebni rezervati (šumske vegetacije) 1-2 1-2 2-3 2-3 6-10 Park-šume 1 1 4 6 Zaštićeni krajolici 2 3 3 3 11 Spomenici prirode (botanički) 1 1 Spomenici parkovne arhitekture 3 3 Ukupno 3-4 5-6 6-7 9-10 4 27-31 Svi lokaliteti prikazani su na kartografu broj 3 i vjerojatno će biti razvrstani u razred “lokalnog značenja”. Prilikom dodatnih analiza koje svakako treba izvršiti prije pokretanja postupka proglašavanja (ako je moguće prije donošenja odnosnih prostornih planova gradova i općina) treba razraditi sustav stupnjevanih i diferenciranih režima i mjera zaštite, odnosno uređenja i korištenja pojedinih dijelova, a pogotovo za područja sa izraženijim sukobom interesa zaštite prirode i sadašnjih korisnika tih prostora (ribnjačarstava, Hrvatskih šuma, vlasnika poljoprivrednog i građevinskog zemljišta,…).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=