Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-15 4. PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OD ZNAČAJA ZA ŽUPANIJU I DRŽAVU 4.1. GOSPODARSTVO U PROSTORU Strategijom gospodarskog razvoja želi se u planiranom razdoblju zaustaviti trend nazadovanja i pada poljodjelske i industrijske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te uspostaviti određene smjernice i prioritete za revitalitzaciju gospodarstva. 4.1.1. Industrija U razdoblju do 2015. godine industrija će uz poljoprivredu predstavljati okosnicu gospodarskog razvoja Županije. Rast industrijske proizvodnje omogućit će promjenu sada izrazito rigidne i nezadovoljavajuće, poremećene gospodarske strukture. Da bi se došlo do osnovnog zacrtanog cilja – značajnog povećanja industrijske proizvodnje, trebat će razvijati: - koncepciju osnovnih potreba (integralni razvoj ruralne i urbane ekonomije) – ekonomiju za lokalne potrebe i lokalno tržište, - ekonomiju orijentiranu na eksport, koja će Županiju uvesti u međunarodnu podjelu rada i dobara. U prostornom smislu ekonomija za lokalne potrebe bila bi organizirana na osnovi malih, samostalnih prostornih jedinica koje će imati utjecaja na strukturu naselja, bilo da će biti interpolirane u strukturu naselja mješovitih funkcija, bilo da će biti locirane u posebnim radnim zonama (ovisno o čistom ili nečistom tehnološkom procesu, potrebnoj površini, utjecaju na okoliš i dr.). Pri tom će potenciranje “male privrede” otvoriti problem identifikacije najvećeg tipa proizvodne jedinice locirane u sklopu mješovite namjene, kao i one koje se lociraju u posebnoj gospodarskoj (industrijskoj, proizvodnoj) zoni. Povećanja industrijske proizvodnje ostvarivat će se etapno kroz realizaciju slijedećih ciljeva: - u prvom planskom razdoblju (5 – 10 godina) maksimalno iskoristiti postojeće kapacitete koji će pokrenuti dinamiku investiranja, - postepeno modernizirati postojeće proizvodne linije, te izgrađivati nove, bilo vlastitim ili stranim ulaganjima, a što će povećati konkurentnost proizvoda na tržištu, - postepeno mijenjati proizvodne programe (restrukturirati proizvodnju) koji su zastarjeli, ili su neinteresantni tržištu, - poticati razvoj policentričnog razvoja industrije kao elementa racionalnog korištenja prostora i ravnomjernog unutarregionalnog gospodarskog razvoja. Rast industrijske proizvodnje primjenom navedene strategije stvorit će pretpostavke oživljavanja čitavog gospodarstva Županije. Za očekivati je da već nakon 2005. godine započne u industriji proces restrukturiranja, odnosno značajnije modernizacije tehničko-tehnološke osnovice i značajnijih ulaganja u nove kapacitete industrijskog sektora, što će potaknuti veću investicijsku aktivnost, stvoriti veću vrijednost fiksnih fondova i veće raspoložive izvore sredstava. Ovo će pak omogućiti alokaciju pojedinih industrijskih pogona iz industrijskih zona grada, te uz izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na lokacijama novih žarišta razvoja postepeno dovesti do policentričnog razvoja industrije, odnosno do jednolikog unutarregionalnog gospodarskog razvitka (vidi: Sustav središnjih naselja i razvojnih središta). Pri tom će industrijske grane ostati gotovo nepromjenjene, bazirane na komparativnim prednostima korištenja domicilnih resursa (drvoprerađivačka i građevinska industrija), oslonjenih na stočarsku i poljodjelsku proizvodnju (mljekarska i prehrambena industrija), onih koje imaju tradiciju i oslonjene su na sekundarne resurse (tekstilna i metaloprerađivačka ndustrija). Postojeća industrija bi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=