Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e O B R A Z A C Bjelovarsko-bilogorska županija - Županijski zavod za prostorno uređenje - Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Naziv prostornog plana PROSTORNI PLAN BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Odluka o donošenju Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovarsko-bilogorske županije "Županijski glasnik" broj 6/97 "Županijski glasnik" broj 2/01 Javna rasprava (datum objave) Javni uvid održan je od 01. lipnja 2000. godine 23. svibnja 2001. godine do 01. kolovoza 2000. godine Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Mladen Gregurić, dipl. ing. arh. ______________________________ Suglasnost prema čl. 19. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 35/99 i 60/00) Klasa: 350-02/00-04/57 Ur.br.: 531-08-01-4/AMT Datum: 03. travnja 2001. godine Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: Mladen Gregurić, dipl. ing. arh. ______________________________ Koordinator plana: Mladen Gregurić, dipl. ing. arh. Stručni tim u izradi plana: 1. Saša Križ, dipl. ing. arh. 4. Igor Pavičić, dipl. ing. šum. 2. Vesna Banović, dipl. ing. arh. 5. Igor Habalija, dipl. ing. građ. 3. Damir Lihter, dipl. ing. građ. Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela: Željko Ledinski, dipl. ing. šum. ______________________________ Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: Saša Križ, dipl. ing. arh. ______________________________

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=