Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje II C. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA C - 1 1. Prikaz prostornih struktura Županije u odnosu na stanje i razvojna opredjeljenja Županije i Države C - 1 2. Organizacija, osnovna namjena i korištenje prostora C - 3 2.1. Prostori za razvoj i uređenje C - 3 2.1.1. Razvoj i uređenje prostora naselja C - 3 2.1.2. Razvoj i uređenje prostora izvan naselja C - 3 2.2. Prostori za razvoj prometne i druge infrastrukture C - 6 2.2.1. Promet C - 6 2.2.2. Ostali infrastrukturni sustavi C - 6 2.3. Tabelarni prikaz C - 7 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta C - 8 3.1. Središnja naselja i pravci preobrazbe I razvoja C - 8 3.2. Ostala naselja i pravci preobrazbe I razvoja C - 12 3.3. Tabelarni prikaz C - 13 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu C - 15 4.1. Gospodarstvo u prostoru C - 15 4.1.1. Industrija C - 15 4.1.2. Poljoprivreda C - 17 4.1.3. Obrtništvo i poduzetništvo C - 17 4.1.4. Šumarstvo C - 19 4.1.5. Vodni resursi C - 20 4.1.6. Turizam C - 25 4.1.7. Ratom zahvaćena područja C - 27 4.2. Društvene djelatnosti C - 28 4.2.1. Predškolske ustanove C - 28 4.2.2. Osnovno školstvo C - 29 4.2.3. Srednje školstvo C - 29 4.2.4. Više i visoko školstvo C - 29 4.2.5. Kultura i tehnička kultura C - 29 4.2.6. Zdravstvo C - 30 4.2.7. Socijalna skrb C - 30 4.2.8. Sport i rekreacija C - 30 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora C - 32 5.1. Uvjeti korištenja C - 32 5.1.1. Posebni uvjeti korištenja C - 32

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=