Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-26 - ostalim relevantnim činiteljima (psihološkim, sociološkim i ekonomskim, strukturi građevinskog fonda, naselja uz državne ceste, naselja devastirana tijekom Domovinskog rata,…) Pri tome posebnu pažnju treba posvetiti: - u gradovima; formiranju jedinstvene slike grada, a vodeći računa o njegovom topografskom smještaju, odnosu prema okolici, načinu oblikovanja gradske strukture, osnovnoj tlocrtnoj matrici, urbanim akcentima, te industrijskim zonama i u posljednje vrijeme zanemarenom gradskom (i prigradskom) zelenilu, - u urbaniziranim i većim ruralnim naseljima; postizanju skladnijeg kompromisa urbanog i ruralnog, formiranju “centra” naselja, načinima interpolacije gospodarskih (i poljoprivrednih) djelatnosti u pretežito stambene strukture, - u manjim ruralnim naseljima; saniranju napuštenog građevinskog (i poljoprivrednog) fonda, pretežitom tipu i zahtijevima suvremenih načina poljoprivredne proizvodnje (okrupnjavanju zemljišnog posjeda, formiranju seoskih poljodjelskih gospodarstava i dr.).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=