Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 29 1. PROSTORNA STRUKTURA KORIŠTENJA I NAMJENE POVRŠINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) utvrđen je obvezni iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina pri izradi dokumenta prostornog uređenja za prostor svake jedinice lokalne samouprave. Takvim ujednačenim prikazom na razini pojedine jedinice lokalne samouprave omogućen je i zbirni prikaz na županijskoj razini. Analizom tih pokazatelja iz prostornih planova uređenja gradova i općina, utvrđena je tablica prostorne strukture korištenja površina na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Iz tablice prostorne strukture navodimo ukupne površine za prostor Bjelovarsko-bilogorske županije: od ukupno 263.914 ha površine Županije građevinska područja naselja zauzimaju 16.679,69 ha (6,3%), građevinska područja za izdvojene namjene (gospodarska, ugostiteljsko-turistička, sportsko-rekreacijska namjena i groblja) zauzimaju 981,24 ha (0,37%), a ostale gradive površine (posebna namjena, infrastrukturni sustavi i dr.) 78,07 ha (0,03%). Ukupno, gradive površine u prostornim planovima na području Bjelovarsko-bilogorske županije zauzimaju 6,7% površine, dok za negradivi prostor preostaje 93,3% površine. Negradivi prostor obuhvaća: poljoprivredno zemljište (94.403,69 ha ili 35,9%), šume (141.228,41 ha ili 53,41%) i vodne površine (10.542,90 ha ili 3,99%).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=