Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. I. POLAZIŠTA 3. Osnovna prostorna obilježja BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 23 3.4. SOCIJALNO – GOSPODARSKA STRUKTURA Vrlo važan pokazatelj ukupnog stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne, odnosno područne samouprave prema stupnju razvijenosti. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine", broj 89/10), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave razvrstane su, prema indeksu razvijenosti, u stupnjeve razvijenosti I.,II.,III.,IV. i V. skupine9, a jedinice područne (regionalne) samouprave u stupnjeve razvijenosti I., II., III. i IV. skupine10, također prema indeksu razvijenosti. Indeks razvijenosti, sukladno Uredbi o indeksu razvijenosti ("Narodne novine", broj 63/10) izračunava se na temelju sljedećih pokazatelja: stope nezaposlenosti, dohotka po zaposleniku, proračunskih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, općeg kretanja stanovništva i stope obrazovanosti. Tabela: 3.4. - 1 - t Stupanj razvijenosti JP(R)S u RH 2010. Županija Indeks razvijenosti Prema prosjeku RH Skupina Virovitičko-podravska 20,51% <75% I. Vukovarsko-srijemska 20,57% <75% I. Brodsko-posavska 33,36% <75% I. Bjelovarsko-bilogorska 35,17% <75% I. Požeško-slavonska 43,95% <75% I. Sisačko-moslavačka 48,50% <75% I. Osječko-baranjska 52,88% <75% I. Karlovačka 54,52% <75% I. Ličko-senjska 55,48% <75% I. Šibensko-kninska 63,30% <75% I. Koprivničko-križevačka 64,32% <75% I. Međimurska 75,11% 75-100% II. Zadarska 75,59% 75-100% II. Krapinsko-zagorska 87,72% 75-100% II. Splitsko-dalmatinska 89,09% 75-100% II. Varaždinska 96,30% 75-100% II. Dubrovačko-neretvanska 107,93% 100-125% III. Zagrebačka 123,22% 100-125% III. Primorsko-goranska 142,32% >125% IV. Istarska 156,13% >125% IV. Grad Zagreb 187,54% >125% IV. Izvor podataka: Odluka o razvrstavanju JLiP(R)S ("NN", 89/10) Iz prikazanih podataka proizlazi da je Bjelovarsko-bilogorska županija jedna od gospodarski najslabije razvijenih županija u Republici Hrvatskoj. Bjelovarsko-bilogorska županija ima indeks razvijenosti od 35,17% državnog prosjeka, te tako spada u I. skupinu razvijenosti. Samo tri županije imaju manji indeks razvijenosti od Bjelovarsko-bilogorske. 9 Stupnjevi razvijenosti jedinica lokalne samouprave prema prosjeku Države: I. skupina <50%, II. skupina 50-75%, III. skupina 75-100%, IV. skupina 100-125%, V. skupina >125%. 10 Stupnjevi razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave prema prosjeku Države: I. skupina <75%, II. skupina 75-100%, III. skupina 100-125%, IV. skupina >125%.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=