Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. I. POLAZIŠTA 3. Osnovna prostorna obilježja BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 5 3. OSNOVNA PROSTORNA OBILJEŽJA BBŽ 3.1. PRIRODNA I GEOGRAFSKA OBILJEŽJA Prostorno-funkcionalno gledano, Bjelovarsko-bilogorska županija nalazi se u istočnom dijelu grupe Županija Središnje Hrvatske, najrazvijenijeg područja Hrvatske i ključnog čvorišta europskih i regionalnih prometnih pravaca. Međutim, obzirom na rubni položaj (prema grupi županija istočne Hrvatske), te smještaj upravo između najznačajnijih prometnih pravaca (Posavskog i Podravskog koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran), dijelom je ostala izvan interesa dosadašnjih razvojnih usmjerenja, a što je došlo do izražaja nakon prekida sekundarnih prometnih veza sjevera i juga Hrvatske preko Bosne i Hercegovine. Jedna je od dvije županije koje nemaju kopnenu granicu s nekom drugom državom, pa tako ni područja uz državnu granicu. Bjelovarsko-bilogorska županija graniči na sjeveru sa Koprivničkokriževačkom županijom, na sjeveroistoku sa Virovitičko-podravskom županijom, na jugoistoku sa Požeško-slavonskom županijom, na jugozapadu sa Sisačko-moslavačkom županijom, na zapadu sa Zagrebačkom županijom. Kartografski prikaz: 3.1. - 1 - k Položaj BBŽ u RH Izvor podataka: dokumentacija ZPU BBŽ Sa površinom od 2.639,14 km2 jedna je od županija srednje veličine u Hrvatskoj. Na području županije, prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, živi 119.764 stanovnika. U Prostornom planu Bjelovarsko-bilogorske županije za površinu se koristi podatak od 2636,67 km2 koji je Državna geodetska uprava - Zavod za fotogrametriju krajem 1999. godine uskladio sa Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine", broj 10/97) i dotadašnjim izmjenama i dopunama istog zakona. Prema novom, važećem Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine", 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08-Odluka USRH, 46/10-ispravak i 145/10) granica Bjelovarsko-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=