Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.2. Osnovne kategorije korištenja zemljišta _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –30 U ukupnim obradivim površinama RH Bjelovarsko-bilogorska županija sudjeluje sa 7,8%, pri čemu je razmjerno najveći udio livada, 9,0% od ukupnog livadnog zemljišta u RH, potom oranica i vrtova 7,7%, te voćnjaka 5,8%. Razmjerno je najmanje vinograda, 18,31 km2, odnosno udio vinograda Županije je svega 3,2% ukupnih površina pod vinogradima RH. OBRADIVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA POVRŠINA ( km2 ) ŽUPANIJA oranice i vrtovi 13174,90 1017,75 7,7% voćnjaci 671,32 38,89 5,8% vinogradi 580,37 18,31 3,2% livade 4157,50 372,30 9,0% ukupno 18584,09 1447,25 7,8% HRVATSKA UDIO ( izvor : “ Statistički ljetopis 1998 “ ) Na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema katastarskim podacima od 13. studenog 1998. godine ima ukupno 27851 ha ( 278,51 km2 ) poljoprivrednog zemljišta u bivšem društvenom vlasništvu, od čega se Republika Hrvatska vodi kao posjednik na površini od 17397 ha (173,97 km2 ), a na ostaloj površini od 10454 ha (104,54 km2 ) kao posjednici vode se dosadašnji korisnici (poljoprivredne organizacije - d.d., poljoprivredne zadruge i dr.). Prema podacima iz Ureda za katastarsko-geodetske poslove ukupan broj katastarskih parcela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iznosi 624364 sa 91005 posjednika (u prosjeku 7 parcela na jednog posjednika), odnosno 73814 domaćinstava koja posjeduju zemlju (u prosjeku jedno domaćinstvo posjeduje 8 parcela). Područje Županije podjeljeno je na 177 katastarskih općina. Kao i u drugim županijama, tako i u našoj županiji, stanje evidencije poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u katastarskom operatu znatno se razlikuje od evidencije tog zemljišta u zemljišnim knjigama. Poljoprivredne površine oranice i vrtovi voćnjaci vinogradi livade

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=