Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –63 3.4.3. Elektroopskrba Hrvatska ne raspolaže značajnijim primarnim energetskim resursima i nema ni jednog oblika proizvodnje energije koji bi zadovoljio sadašnje potrebe, a još manje potrebe u budućnosti. Usprkos tome, Hrvatska raspolaže skoro sa svim poznatim energentima: voda, ugljen, nafta i plin kao glavnim, te geotermalnim izvorima u kontinentalnom dijelu, vjetrom i suncem u priobalju kao dopunskim energentima. Bjelovarsko-bilogorska županija ima izvjesne primarne energetske resurse (plin, nafta, termalna voda), ali ih ne koristi za proizvodnju električne energije. Svoje potrebe za energijom zadovoljava iz izvora u susjednim županijama I uvoza iz susjednih zemalja. Područje Bjelovarsko-bilogorske županije je dobro opskrbljeno električnom energijom, koju distribuiraju tri distributera: DP “Elektra” Bjelovar, DP “Elektra” Križ, DP “Elektra” Koprivnica. Najveći dio područja Županije opskrbljuju distributeri iz Bjelovara i Križa, a samo manji sjeverni dio Županije distributer iz Koprivnice. DP “Elektra” Bjelovar distribuira električnu energiju na većem dijelu sjevernog područja Županije. Na tom distributivnom području izgrađene su slijedeće transformacijske stanice: -TS 110/35 kV “Nove Plavnice”,inst.snaga 1x40+1x20 MVA -TS 110/10 kV “Mlinovac”,inst.snaga 1x20 MVA -TS 35/10 kV “Bjelovar I” ,inst.snaga 2x4 MVA -TS 35/10 kV “Bjelovar II” ,inst.snaga 2x8 MVA -TS 35/10 kV “Bjelovar III” ,inst.snaga 2x4 MVA -TS 35/10 kV “Mišulinovac” ,inst.snaga 2x4 MVA -TS 35/10 kV “Bulinac” ,inst.snaga 1x4+1x2,6 MVA -TS 35/10 kV “Veliki Grđevac” ”,inst.snaga 1x4+1x1,6 -TS 35/10 kV “Ivanska” ”,inst.snaga 1x1+1x1 DP “Elektra” Križ distribuira električnu energiju na južnom dijelu područja Županije.Na tom prostoru izgrađene su slijedeće transformacijske stanice: -TS 35/10 kV “Čazma”, inst. snaga 2x2,5 MVA -TS 35/10 kV “Garešnica”, inst. snaga 1x8+1x4 MVA -TS 35/10 kV “Daruvar 1”, inst. snaga 2x4 MVA -TS 35/10 kV “Daruvar 2”, inst. snaga 2x8+1x8 MVA -TS 35/10 kV “Sirač”, inst.snaga 2x2,5 MVA -TS 35/10 kV “V. Zdenci” inst.snaga 2x4 MVA DP “Elektra” Koprivnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema izgrađenih većih transformacijskih stanica.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=