Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-51 Općina Rovišće Rovišće željeznička stanica evidentirano Općina Severin Severin željeznička stanica evidentirano Vojne i ostale javne građevine Grad Bjelovar Bjelovar Sokolski dom evidentirano Bjelovar Zgrada Križevačke regimente, Kačićeva 10 R 605 Bjelovar Zgrada muzeja, Kvaternikov trg 1 R 754 Bjelovar Zgrada komande, Kvaternikov trg 2 R 599 Bjelovar Zgrada Historijskig arhiva, Kvaternikov trg 3 R 600 Bjelovar Zgrada Đurđevačke regimente, Kvaternikov trg 4 R 607 Bjelovar Nekadašnja županija, Kvaternikov trg 6 R 613 Bjelovar Zgrada Križevačke regimente, Kvaternikov trg 7 evidentirano Bjelovar Zgrada Đurđevačke regimente, Kvaternikov trg 8 R 609 Bjelovar Zgrada Križevačke pukovnije, Kvaternikov trg 9 R 615 Bjelovar Zgrada, Kvaternikov trg 10 R 598 Bjelovar Zgrada Križevačke pukovnije, Kvaternikov trg 11 R 606 Bjelovar Zgrada Križevačke regimente, Kvaternikov trg 13 R 608 Bjelovar Zgrada knjižnice i čitaonice, Lebovićevo šetalište 9 R 604 Bjelovar Stari gostinjac, Matošev trg 5 P 612-08/94- 01/62 Bjelovar Hotel, Preradovićeva 1 evidentirano Bjelovar Zgrada Križevačke regimente, Preradovićeva 2 R 611 Bjelovar Zgrada Križevačke regimente, Supilova 1 R 603 Bjelovar Zgrada Đurđevačke regimente, Šimićeva 2a R 616 Bjelovar Zgrada Đurđevačke regimente, Šimićeva 3 R 602 Bjelovar Zgrada suda sa zatvorom evidentirano Bjelovar Stari hotel evidentirano Grad Daruvar Daruvar Vranjevina, Matije Gupca 2 P 10/4/94 Daruvar Vila Jednota, Trg kralja Tomislava 7 P 10/1/94 Daruvar Ivanov dom, Julijev park 1 P 10/2/94 Daruvar Zgrada Slavonije (“Privredne banke”) P 10/6/94 Daruvar Zgrada Croatije, Knytlova 1 P 10/3/94 Daruvar Švicarska vila, Julijev park bb P 10/7/96 Daruvar Terasa-kavana, Julijev park bb P 10/8/94 Daruvar Vila Arcadia, Julijev park bb P 10/9/94 Daruvar Antunove kupke, Julijev park bb P 10/10/94 Daruvar Centralno blatno kupalište P 10/11/94 Daruvar Zgrada Muzeja (stara škola) evidentirano Grad Čazma Čazma zgrada šumarije evidentirano Općina Ivanska Samarica zgrada šumarije evidentirano Općina N. Rača Nova Rača zgrada općine (bivša škola) evidentirano Gospodarske građevine Mlinovi Grad Čazma Gornji Draganac mlin evidentirano Prnjarovac paromlin evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=