Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-49 Općina Ivanska Ivanska župni dvor evidentirano Samarica župni dvor evidentirano Stara Plošćica župni dvor evidentirano Općina Kapela Donji Mosti župni dvor evidentirano Općina N. Rača Nova Rača župni dvor evidentirano Općina Sirač Bijela parohijska kuća evidentirano Općina Štefanje Štefanje župni dvor evidentirano Općina V. Pisanica Velika Pisanica župni dvor evidentirano Općina V. Grđevac Veliki Grđevac župni dvor evidentirano Općina V. Trojstvo Veliko Trojstvo župni dvor evidentirano Općina Z. Topolovac Zrinski Topolovac župni dvor evidentirano Ostale stambene građevine Grad Daruvar Daruvar samostan sestara milosrdnica evidentirano Grad Garešnica Garešnica kuća Vasin evidentirano Grad G. Polje Grubišno Polje vila “Moj mir”- samostan časnih sestara evidentirano Općina Đulovac Velika Maslenjača kuća na majuru Tukory evidentirano Općina Hercegovac Hercegovac kuća Petr vlasnika mlina evidentirano Općina Šandrovac Šandrovac vila Kašljavac evidentirano Građevine javne namjene Škole Grad Bjelovar Bjelovar zgrada gimnazije evidentirano Ciglena stara škola evidentirano Letičani stara škola evidentirano Novi Pavljani stara škola evidentirano Obrovnica stara škola evidentirano Prgomelje stara škola evidentirano Tomaš stara škola evidentirano Grad Čazma Čazma stara škola evidentirano Cerina stara škola evidentirano Gornji Draganec stara škola evidentirano Gornji Miklouš stara škola evidentirano Martinac stara škola evidentirano Pobjenik stara škola evidentirano Grad Daruvar Gornji Daruvar stara škola evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=