KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivanska ("Službeni vjesnik Općine Ivanska" 1/17)